Vacatura Departamento

Sociaal Crisisplan

 

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van land Aruba bestaande uit een veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de Arubaanse samenleving. 

 

 

Voor dit project is land Aruba op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

1. Raadsonderzoeker Directie Voogdijraad

2. Systeemtherapeut Directie Sociale Zaken

3. Groepopvoeder Orthopedagogisch Centrum

4. Psycholoog Directie Sociale Zaken

________________________________________________________________________________________________

 

1. Raadsonderzoeker Voogdijraad

 

 

Omgeving

Directie Voogdijraad is de instantie voor kinderbescherming op Aruba en valt onder het Ministerie van Justitie. Hun primaire taak is onderzoek doen naar kindermishandeling en minderjarigen te beschermen om hun ontwikkeling naar volwassenheid te bevorderen wanneer de wettelijke vertegenwoordigers dit niet (naar behoren) uitoefenen. Directie Voogdijraad is wettelijk bevoegd om beschermende maatregelen te nemen om de minderjarige te beschermen en verdedigt de rechten van het kind waarvan de algehele ontwikkeling wordt bedreigd. Tijdens het onderzoek  worden de risico's en beschermende factoren in het gezin onderzocht, waarbij de nadruk ligt op de belangen van het kind. Het onderzoek vindt plaats binnen een multidisciplinair kader en de bescherming is zowel sociaal als financieel van aard.

 

De functie

Als Raadsonderzoeker doet u onderzoek naar met name gezins-, opvoedings- en gezag situaties van minderjarigen. U geeft advies op basis hiervan binnen het beleid van de Voogdijraad en de wettelijke regelingen, de rechter en/of Openbaar Ministerie/ Officier van Justitie inzake te nemen beschermingsmaatregelen. Daarnaast bewerkstelligt u waar mogelijk adequate hulpverlening.

 

Uw profiel

 • Een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op sociaal gebied;

 • 3 jaar relevante werkervaring;

 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die in verband (kunnen) staan met het relevante sociale beleid van Directie Voogdijraad;

 • Kennis van de relevante artikelen van het BWA, familierecht;

 • Kennis en ervaring van hulpverleningsmethoden en technieken en externe hulpverleningsmogelijkheden (ten bate van het juist doorverwijzen/ overdragen van cliënten);

 • Vaardigheid in organiseren en begeleiden van onderzoeken;

 • Het vermogen in multidisciplinair verband te kunnen werken;

 • Goed en sterk ontwikkelt analytisch en conceptueel denkvermogen;

 • Probleem en conflict oplossend vermogen;

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

 • Integer, representatief en stressbestendig;

 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de talen Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans.

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297)528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 7 juni a.s. e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

__________________________________________________________________________________________________

2. Systeemtherapeut Directie Sociale Zaken

 

 

Omgeving

De Directie Sociale Zaken is belast met de ontwikkeling en coördinatie van het welzijnsbeleid. In dit verband worden o.a. contacten onderhouden met organisaties uit het particulier initiatief, wordt geadviseerd over subsidieaanvragen, wordt onderzoek verricht en vindt coördinatie plaats van de verschillende initiatieven, teneinde te geraken tot een integrale sociale planning. Naast deze beleidsvoorbereidende taken is de Directie Sociale Zaken belast met de uitvoering van diverse regelingen op het terrein van de materiële zorg, waaronder die betreffende onderstand en kosteloze rechtskundige bijstand. Tenslotte heeft de Directie Sociale Zaken naast het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening door multidisciplinaire districtsteams, ook psychosociale begeleiding en behandeling tot taak, middels de afdeling Bida & Famia.

 

De functie

Als Systeemtherapeut bent u belast met de begeleiding van het gezinsmilieu in een ambulante setting. U werkt met een gevarieerde groep cliënten en familieleden. U verleent hulp aan cliëntsystemen met psychosociale problematiek. Tevens draagt u zorg voor systeembehandelingen en stelt mede behandelplannen op. Daarnaast maakt u deel uit van het multidisciplinaire team  en werkt u samen met de andere secties binnen de Directie Sociale Zaken. U werkt ook samen met andere externe instanties waaronder de residentiële setting. U rapporteert aan de Chef van de afdeling.

 

Uw profiel

U heeft een relevante afgeronde WO vooropleiding, aangevuld met een postdoctorale opleiding systeemtherapie. U heeft minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. U heeft kennis van relevante therapiestromingen, en – methoden en u bent vaardig in het toepassen daarvan. Daarnaast heeft u kennis van de voorzieningen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. U bent vaardig in het signaleren van psychosociale problematiek en het analyseren van dat deel daarvan waarvoor systeemtherapie geïndiceerd is. U beschikt over sterke analytische en sociale vaardigheden. U bent daadkrachtig, resultaatgericht en een teamplayer. Tevens heeft u een positieve attitude en bent u collegiaal. Daarnaast beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Papiaments, Spaans, Nederlands en Engels. 

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297)528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 7 juni a.s. a.s. e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

3. Groepopvoeder Orthopedagogisch Centrum

 

Omgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Orthopedagogisch Centrum (OC) op Aruba. Het OC geeft gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) aan jongeren en gezin in de Arubaanse samenleving. De functie is gericht op het, veelal in groepsverband, bieden van (niet-) vrijwillige (semi) residentiële hulp, opvoeding en verzorging aan jongeren met sociale en/of pedagogische problemen of stoornissen die hun ontwikkeling ongunstig beïnvloeden.

 

De functie

Als Groepopvoeder draagt u zorg voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jonger(en), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kunnen komen. U bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en heldere verslaglegging over het verloop van de hulpverlening. Daarnaast geeft u uitvoering aan de gehanteerde methodieken, activiteitenprogramma’s en de vrijetijdsbesteding van jongeren. Tevens bent u zorgvuldig in het contact met de cliënt en zijn netwerk en u bent bewust van de voorbeeldfunctie die u heeft. U rapporteert aan de afdelingscoördinator e/o groep oudsten van uw afdeling.

 

Uw profiel

Een afgeronde HBO opleiding SPH of een soortgelijke relevante opleiding. U heeft kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten. U beschikt over sterke sociale- en communicatieve vaardigheden. U heeft een inspirerende omgangsstijl en bent in staat een positief klimaat te

creëren en jongeren mee te krijgen. U bent flexibel, creatief, stressbestendig en u kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Tevens beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans is een pre.

U beschikt minimaal over rijbewijs B en bent bereid rijbewijs D te behalen.

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297)528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

4. Psycholoog Directie Sociale Zaken

 

Omgeving

De Directie Sociale Zaken is belast met de ontwikkeling en coördinatie van het welzijnsbeleid. In dit verband worden o.a. contacten onderhouden met organisaties uit het particulier initiatief, wordt geadviseerd over subsidieaanvragen, wordt onderzoek verricht en vindt coördinatie plaats van de verschillende initiatieven, teneinde te geraken tot een integrale sociale planning. Naast deze beleidsvoorbereidende taken is de Directie Sociale Zaken belast met de uitvoering van diverse regelingen op het terrein van de materiële zorg, waaronder die betreffende onderstand en kosteloze rechtskundige bijstand. Tenslotte heeft de Directie Sociale Zaken naast het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening door multidisciplinaire districtsteams, ook psychosociale begeleiding en behandeling tot taak, middels de afdeling Bida & Famia.

 

De functie

Als psycholoog verleent u hulp aan cliënten (volwassenen) met psychosociale en psychische problematiek. U geeft een indicatiestelling en bepaalt aan de hand hiervan de meest geschikte behandelingswijze/ therapievorm voor de cliënt.  Desnoods verwijst u de cliënt door naar andere instellingen. Tevens houdt u zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en u geeft voorlichting aan cliënten in verband met de preventie van psychosociale en psychische problematiek. Daarnaast maakt u deel uit van (zowel interne als externe) intercollegiaal overleg. U onderhoudt contact en werkt nauw samen met andere professionals en overige ketenpartners. U rapporteert aan de Chef van de afdeling.

 

Uw profiel

U heeft een afgeronde WO opleiding Psychologie of een soortgelijke relevante opleiding. U heeft kennis van therapiestromingen- en methoden en u bent vaardig in het toepassen daarvan. U heeft ook kennis en ervaring op het gebied van psychodiagnostiek. Tevens heeft u kennis van de voorzieningen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. U beschikt over goede sociale- en analytische vaardigheden en u heeft een sterk inlevingsvermogen. Tevens heeft u kennis van psychopathologie in verband met gedragsproblematiek en ziektebeelden. Daarnaast beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 7 juni a.s. e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

© 2018 Departamento di Asunto Social - Directie Sociale Zaken

| Oranjestad - Caya Mario E. Harms 11 |San Nicolas- Bernardstraat 75, Aruba |

dsz@setarnet.aw

Tel 528-1100    Fax 583-5171

Bijstand - Guia Social - Bida & Famia - Abogado liber