Vacatura

Sociaal Crisisplan

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van land Aruba bestaande uit een veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de Arubaanse samenleving.

 

 

Voor dit project is land Aruba op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

1. Vertrouwenarts

2. HR Adviseur

3. Groepsopvoeder Orthopedagogisch Centrum Omgeving

______________________________________________________________________________________

1. Vertrouwenarts

De functie

Als vertrouwensarts bent u het eerste aanspreekpunt en de procesbegeleider voor meldingen van kindermishandeling. Bij vermoeden van kindermishandeling gaat u dit nader (laten) onderzoeken. U adviseert uw collega’s bij het beoordelen van medische gegevens in het dossier. Indien er kennelijk sprake is van kindermishandeling gaat u een hulptraject (laten) initiëren. Daarvoor legt en onderhoudt u contacten onder andere met medische/hulpverlenende instanties, deskundigen en opvoeders. Bovendien ondersteunt en voorziet u collega’s en externe hulpverleners van de nodige medische informatie. U bent verantwoordelijk voor het helpen invoeren van het concept van de functie vertrouwenarts binnen de Arubaanse context.

 

Uw profiel

U heeft een afgeronde opleiding tot basisarts en u bent BIG-geregistreerd. U heeft minimaal 2 jaar ervaring als vertrouwensarts. U bent in staat om kindermishandeling te signaleren. Bovendien bent u daadkrachtig, geloofwaardig en heeft u een positieve uitstraling. U heeft een sterk analytisch vermogen en u bent stressbestendig. U bent flexibel, werkt zorgvuldig en u beschikt over goede sociale vaardigheden. Tevens bent u communicatief vaardig en heeft u het vermogen om te contextualiseren. U heeft affiniteit met de sociale problematieken op Aruba en u kunt zich goed in het Nederlands en Engels uitdrukken. Tevens bent u bereid om Papiaments te leren.

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

________________________________________________________________________________________________

2. HR Adviseur

 

De functie

Als HR Adviseur van het Sociaal Crisisplan ondersteunt u de vijf verschillende overheidsdiensten die deel uitmaken van het Sociaal Crisisplan programma. U bent voornamelijk verantwoordelijk voor de operationale HR-processen, zodat u de personele bezettingen van de verschillende overheidsdiensten op peil kunt houden. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de functiebeschrijvingen. Tevens draagt u zorg voor het opstellen van de selectiecommissie voor de betreffende diensten, u maakt deel uit van de sollicitatiegesprekken en u bewaakt de kwaliteit van de selectieprocedure. Daarnaast bent u sparringpartner van de Directie en Management op het gebied van de inrichting van het team, rechtspositionele vraagstukken en personele kwesties.

 

Uw profiel

U heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding in de richting van Human Resource Management met enkele jaren relevante werkervaring. U heeft kennis van en aantoonbare ervaring met organisatorische en personele vraagstukken. U bent een professional die zelfstandig kan opereren, maar die ook kan samenwerken. U beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, bent overtuigend en communicatief sterk. Tevens bent u vaardig in het onderhandelen met verschillende overlegpartners. Daarnaast beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.

 

De procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: (+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 25 oktober a.s. e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

________________________________________________________________________________________________

 

3. Groepsopvoeder Orthopedagogisch Centrum Omgeving

De functie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Orthopedagogisch Centrum (OC) op Aruba. Het OC geeft gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) aan jongeren en gezin in de Arubaanse samenleving. De functie is gericht op het, veelal in groepsverband, bieden van (niet-) vrijwillige (semi) residentiële hulp, opvoeding en verzorging aan jongeren met sociale en/of pedagogische problemen of stoornissen die hun ontwikkeling ongunstig beïnvloeden. De functie Als Groepsopvoeder draagt u zorg voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jonger(en), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kunnen komen. U bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en heldere verslaglegging over het verloop van de hulpverlening. Daarnaast geeft u uitvoering aan de gehanteerde methodieken, activiteitenprogramma’s en de vrijetijdsbesteding van jongeren. Tevens bent u zorgvuldig in het contact met de cliënt en zijn netwerk en u bent bewust van de voorbeeldfunctie die u heeft. U rapporteert aan de afdelingscoördinator groep oudsten van uw afdeling.

 

Uw profiel
U heeft een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een soortgelijke relevante opleiding. U heeft kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten. U beschikt over sterke sociale- en communicatieve vaardigheden. U heeft een inspirerende omgangsstijl en bent in staat een positief klimaat te creëren en jongeren mee te krijgen. U bent flexibel,creatief, stressbestendig en u kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Tevens beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. U beschikt minimaal over rijbewijs B en bent bereid rijbewijs D te behalen.

 

De procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR-adviseur SCP, via tel: (+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

© 2018 Departamento di Asunto Social - Directie Sociale Zaken

| Oranjestad - Caya Mario E. Harms 11 |San Nicolas- Bernardstraat 75, Aruba |

dsz@setarnet.aw

Tel 528-1100    Fax 583-5171

Bijstand - Guia Social - Bida & Famia - Abogado liber