Vacatura Fundacion

Sociaal Crisisplan

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van land Aruba bestaande uit een veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de Arubaanse samenleving. 

 

Voor dit project is land Aruba op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

1. Pedsgogisch Medewerk(st)er (full time) Kinderhuis Imeldahof

2. Coordinator Pedagogische Begeleiding Kinderhuis Imeldahof

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kinderhuis Imeldahof te Noord 2, Aruba, een begeleidingsinstituut waar jongens van 6 – 14 jaar en meisjes van 6 – 18 jaar tijdelijk zijn opgenomen, roept candidaten op voor de functie van:

 

 

1. Pedagogisch Mederwerk(st)er (full time) Kinderhuis Imeldahof

 

 

Wij vragen iemand met:

- Afgeronde MBO-SPW/WW nivo 4 opleiding.

- Tenminste 3 jaar ervaring als pedagogisch medewerk(st)er in Internaatswerk.

- In teamverband en zelfstandig kunnen functioneren.

- Affiniteit hebben in de omgang met kinderen, ouders en hun zorgkader.

- Initiatief, pro-actief en doorzettingsvermogen.

- Het kunnen werken op onregelmatige uren (continudienst), tijdens de weekeinden en feestdagen te werken.

- Goede beheersing van de Papiamentse en Nederlandse taal (in schrift en woord).

- Rijbewijs B en D

- De Nederlandse nationaliteit

 

De hoofdtaken zijn o.a.:

- Het begeleiden van de kinderen op alle vlakken corresponderend met de ontwikkelingsfase van het kind (communicatief/gedrag/lichamelijk en sociaal – emotioneel).

- het vormgeven, plannen en uitvoeren van de mentorschap van de kinderen.

- het plannen en coördineren van de individuele- en groepsactiviteiten.

- het onderhouden van contacten met o.a. ouders, instanties en scholen.

- het deelnemen aan vergaderingen en het afleggen van externe bezoeken.

- het (schriftelijk en mondeling) rapporteren over de vorderingen van de pupillen.

- het verrichten van alle andere werkzaamheden die redelijkerwijze in deze functie verwacht kunnen worden.

- Een opdracht en medische keuring kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Wij bieden:

- een prettige werksfeer.

- salariëring conform overheidsregeling.

- kansen op verdere bijscholing.

 

Een sollicitatiebrief vergezeld van een CV en kopieën van behaalde diploma’s en/of certificaten van de kandida(a)t(e) kan, binnen twee (2) weken na het verschijnen van deze advertentie, gericht worden aan:

 

Het Bestuur van de Stichting

Kinderhuis Imeldahof

d.t.k.v. de directeur van Kinderhuis Imeldahof mevr. Natalia E. Hernandez

Noord 2 Email adres:imeldahofaruba@setarnet.aw

___________________________________________________________________________________________________

2. Coordinator Pedagogische Begeleiding Kinderhuis Imeldahof


Functie-eisen:

 • HBO-SPH-diploma, of een daaraan gelijkgestelde opleiding.

 • Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in soortgelijke branche.

 • Aantoonbaar leidinggevende en organisatorische capaciteiten

 • Flexibiliteit.

 • Teamgeest.

 • Bereidheid tot het werken buiten reguliere kantoortijden en in de weekeinden.

 • Een veranderingsgericht persoon.

 • Kan zich in Papiamento goed uiten.
   

Taken:

 • Coördineren van de uitvoering van de begeleidings- plannen van kinderen met specifieke problemen.

 • Samen met de groepsleiding projecten en activiteiten- programma’s opstellen t.b.v. de kinderen.

 • Het coachen/begeleiden van de ontwikkeling van de hoofd- en groepsleidsters; waaronder de coördinatie van de bijscholing.

 • Opstellen van periodieke rapportages van elk kind aan de plaatsende instanties.

 • Contact onderhouden met externe instanties.

 • Zo nodig waarnemen van de directeur bij afwezigheid van deze.

 

Wij bieden:

 • Een uitdagende en gevarieërde werkomgeving.

 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de regeling zoals deze in overleg met de Arubaanse overheid wordt vastgesteld.

 

Reacties

Uw brief met een verkort c.v. – waarin opgenomen de voor de functie relevante gegevens m.b.t. opleiding en werkervaring – kunt u alleen digitaal indienen binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie.

Een uitgebreid competentieprofiel is aanwezig.

 

Bestuur van de Stichting Kinderhuis Imeldahof

t.a.v. mevr. Natalia E. Hernandez

Directeur van Kinderhuis Imeldahof

imeldahofaruba@setarnet.aw

 

Een opdracht, medische keuring en een psychologische test kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

© 2018 Departamento di Asunto Social - Directie Sociale Zaken

| Oranjestad - Caya Mario E. Harms 11 |San Nicolas- Bernardstraat 75, Aruba |

dsz@setarnet.aw

Tel 528-1100    Fax 583-5171

Bijstand - Guia Social - Bida & Famia - Abogado liber